Al-Anon
Stiprybė ir viltis artimiesiems ir šeimoms, susidūrusioms su alkoholizmo problema

Al-Anon istorija

Al-Anon įkūrėjos – AA pradininkų Bilo ir Bobo žmonos Luiza ir Ana. Pirmoji Al-Anon grupė susikūrė JAV 1951 m. (AA – 1935 m.) Šiuo metu Al-Anon bendrijos yra 115 pasaulio šalių.

Al-Anon bendrija vienija įvairių kraštų, skirtingos rasės bei tikėjimo, įvairių socialinių sluoksnių žmones. Mes susirinkome draugėn skatinami noro padėti sau ir vienas kitam įveikti neviltį ir tuos sunkumus, kurie kyla gyvenant kartu su alkoholiku – dabar ir praeityje.

Mes buriamės į šeimynines Al-Anon grupes vildamiesi išmokti gyventi pilnavertį, prasmingą gyvenimą. Mes vienijamės norėdami nugalėti baimę ir netikrumo jausmą, grąžinti šeimai tarpusavio supratimą, kurio ji neteko dėl ligos, vadinamos alkoholizmu.

Net tie, kurių artimieji grįžta į blaivybės kelią, dažnai patiria, kad ir su sveikstančiu alkoholiku iškyla daug problemų. Jiems Al-Anon irgi pasirengęs ateiti į pagalbą. Bendrijos nariai yra įsitikinę, kad vienintelis kelias padėti sau patiems – tai noriai dalintis su kitais tuo, ką esame patyrę patys, turtinant savo gyvenimą ir skaidrinant dvasią.

Al-Anon Lietuvoje

Lietuvos Al-Anon įkūrimo data – 1990.10.25, nors pirmasis Al-Anon susirinkimas įvyko Vilniuje jau 1988 metais, AA kūrimosi pradžioje. 2001 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Al-Anon bendrija įregistruota oficialiai.

Lietuvoje yra 23 Al-Anon grupės. Grupės paskirstytos į regionus (Vilniaus, Kauno, Žemaitijos), kurie veikia pagal regiono specifiką. Jie atsakingi už grupių palaikymą, literatūros platinimą, informaciją. Šiuo metu yra išleistos 8 Al-Anon knygos ir 8 brošiūros. Lietuvos Al-Anon leidybinė grupė kartą metuose leidžia žurnalą „Atgaiva“.