Al-Anon
Stiprybė ir viltis artimiesiems ir šeimoms, susidūrusioms su alkoholizmo problema

Al-Anon – tai alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija. Siekdami išspręsti bendras problemas, jie dalijasi vienas su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Mes tikime, kad alkoholizmas yra šeimos liga ir kad kitoks požiūris gali padėti sveikti.

Al-Anon bendrija nesusijusi su jokia sekta, religija, politiniu subjektu, organizacija ar institucija, nedalyvauja jokiose diskusijose, neremia, bet ir neatmeta visuomeninių procesų, nerenka narystės mokesčių. Al-Anon – nepriklausoma, savanoriška pagalba remiama bendrija.

Vienintelis Al-Anon bendrijos tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Naudodamiesi Dvylikos Žingsnių programa, mes pasitinkame alkoholikų artimuosius ir suteikiame jiems paguodą, suprantame ir drąsiname alkoholiką. 

Bendras Al-Anon bendrijos informacinis telefonas: +370 672 10684


Kas, jeigu aš nesu pasiruošęs eiti į susirinkimą?

Gali būti daugybė priežasčių, kodėl žmonės nesiryžta ateiti į pirmąjį Al-Anon susirinkimą.

Viena iš priežasčių - nuolatinė kova su esama stresine situacija, bandymas susidoroti su ja. Pasidaro labai sunku ištrūkti iš tokio įskiepyto elgesio modelio.

Iš vienos pusės, mes žinome, kad bet koks netikėtas sprendimas gali būti surastas ten, kur mes jo dar neieškojome. Tačiau iš kitos pusės, gali būti neramu bandyti kažką, kas yra visiškai nauja.

Daugybę metų daug Al-Anon narių kovojo su sunkiu iššūkiu – susidoroti su alkoholizmo padariniais. Dažnai yra lengviau įžvelgti besitęsiančius sunkumus, nei įsivaizduoti pozityvų sprendimą. Todėl lengviau yra galvoti apie daugybę priežasčių, dėl ko negali dalyvauti susirinkime.

Jei prieš eidami į Al-Anon susirinkimą Jūs jaučiate nerimą, Jūs esate ne vieni tokie. Dauguma žmonių jautėsi taip pat. Įveikti šį nenorą, yra asmeninio augimo galimybė – pirmoji iš daugelio, kurią siūlo Al-Anon programa. Tai yra pirmasis žingsnis mūsų sveikimo kelyje.

Nesijaudink dėl nieko, ir dėl to, ar tu nori tapti „nariu“. Tik apsilankyk keliuose skirtinguose susirinkimuose, kad gauti informacijos – išgirsti, kaip žmonės išsprendė savo problemas, kilusias dėl geriančiųjų. Gali būti, kad kažkas iš jų patirties tau bus naudinga.

Nėra nei stojamojo, nei nario mokesčio. Al-Anon išsilaiko iš narių įnašų, kurie yra visiškai savanoriški. Kiekviena grupė turi išlaidų, pavyzdžiui, nuomai ar literatūrai – ir kiekviena grupė pati save išlaiko.

Al-Anon neturi narystės sąrašų ir netikrina lankomumo. Mes sveikiname Jūsų tiek dažną, tiek retą susirinkimų lankymą, kaip Jūsų pasirinkimą. Čia nėra jokių įsipareigojimų. Jūs galite rinktis ar prisistatyti savo tikru vardu ar ne.